ΑναζήτησηAdvanced search
Search in the following areas:

New products:

  • linksrechts
    Sticker for PS4 PRO & Controller, Wood
 
 
 

* Υπόδειξη

Οι αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν 19% ΦΠΑ και μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από χώρα σε χώρα.

 
 
 

Snappy USB Keyboard, blue

 

Manuals

sl-6425-sbk_qig.pdf
  • Filesize: 0,64 MB

Frequently Asked Questions

Πώς μπορώ να αλλάξω τη διάταξη του πληκτρολογίου;
Μια αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου δεν είναι δυνατή στο ίδιο το πληκτρολόγιο. Μπορείτε ωστόσο στα Windows® στον Έλεγχο συστήματος να ρυθμίσετε μια διάταξη πληκτρολογίου σε άλλη γλώσσα. Μπορείτε να εναλλάσσεστε πολύ γρήγορα μεταξύ περισσοτέρων διατάξεων πληκτρολογίων, πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων „Alt“ + „Shift“ (πλήκτρο Shift).
Που θα βρω οδηγούς για αυτό το πληκτρολόγιο;
Αυτό το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί τον στάνταρ οδηγό που περιλαμβάνεται στα Windows. Εάν χρησιμοποιείτε έναν φορητό υπολογιστή, αυτοί οι οδηγοί πιθανώς να μην έχουν εγκατασταθεί ακόμα. Εγκαταστήστε τους οδηγούς σε αυτή την περίπτωση από το CD/DVD των Windows.
Τοπληκτρολόγιομου USB δεναναγνωρίζεταικατά την εκκίνησητουυπολογιστή.
Ανοίξτετο λειτουργικόσύστημα BIOS τουυπολογιστή σας(γιαακριβέστερεςπληροφορίεςσχετικά με το θέμαπαρακαλούμε νααναφερθείτεστο εγχειρίδιοτης μητρικήςπλακέτας).Επιλέξτε "Advanced ChipsetFeatures" (Προηγμένα χαρακτηριστικάchipset) καιτροποποιήστεαπό την επιλογή"USB Keyboard Support"(ΥποστήριξηπληκτρολογίουUSB) τη λειτουργίααπό "Disabled"(Απενεργοποιημένο)σε "Enabled"(Ενεργοποιημένο).Αποθηκεύστετις αλλαγέςσας κατά τηνέξοδό σας απότο BIOS.  
Τμήμα ατομικής εξυπηρέτησης πελατώνOverview of downloads